İsim İsim Urfa Yöresindeki Aşiretler ve Mezhepleri

Şanlıurfa’nın Aşiretleri yüksek lisans tezi oldu. Dicle Üniversitesi’nden Fatime Sağan ‘GAP Bölgesinde Kültürel Yapı Ve Kadın Profili’ başlığı adı altında Urfa’daki aşiretleri ve mezheplerini inceledi.

banner16
İsim İsim Urfa Yöresindeki Aşiretler ve Mezhepleri

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı öğrencisi Fatime Sağan Yüksek Lisans Tezi olarak aşiretleri seçti. Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere GAP bölgesindeki aşiretleri ele aldı. Doktora tezini Memede Kazım derleyerek kamuoyuyla paylaştı. İşte isim isim Urfa yöresi aşiretleri ve bağlı oldukları mezhepleri;

- Acem Aşireti: Merkez İlçede otururlar. Kürtçe ve Arapça konuşurlar. Hanefi mezhebine bağlıdırlar.

- Advan Aşireti: Viranşehir ilçesinde otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Agovat veya Ağovat: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar Şafi’dirler.

- Alaaddin veya Alaadinli: Suruç köylerinde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Allahverdi Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Arap veya Tamallı Aşireti: Siverek Çatlı ve Erkonağı köylerinde otururlar. Kürtçe konuşurlar ve Şafi’dirler.

- Atmanlı Aşireti: Bozova ve Merkez ilçede otururlar. Kürtçe konuşurlar.Hanefidirler.

- Azıyanlar Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Badıllı Aşireti: Merkez ilçe ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Bablılar (Babıjlar): Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar.

- Bahserli Aşireti: Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar.

- Brodırej Aşireti: Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar - Berazi (Berezan) Aşireti: Merkez ilçede otururlar.Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Baziki Aşireti: Birecik ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar.Hanefidirler. - Beggare Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafidirler. - Behriman (Behman) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Berguhan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Bezki (Beziki) Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Bininil (Biniecil)Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Kürtçe ve Arapça onuşurlar.Hanefi’dirler. - Binizeyt Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Bini Muhammet (Bini Hamat) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Bini Yusuf Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafii- Hanefidirler. - Bini Ubiyt (Hubeyt), Bini Naimi, Binizeyt, Biniecil, Bini Muhammet, Bini Yusuf, İbade, Selemde Aşiretleri: Akçakale, Ceylanpınar – Harran Ovası Suriye sınırı boyunca uzanmakta olan ova köylerinde yaşamaktadırlar. Bu aşiretler arap kökenli aşiretlerdir. Bu aşiretlerin ismi önüne gelen “Bini” kelimesi Arapçada “oğlu” anlamına gelmektedir.107 Arapça ve Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafi’dirler. - Bucak Aşireti: Hilvan ve Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Canbeyli (Canbek) Aşireti: Bozovada otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Cemaldin Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Cümeyle Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Çakallı Aşireti: Merkez İlçe’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Çekeli Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar. - Cebikan (Cemıkan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefişafidirler. - Coşkunlar Aşireti: Urfa Merkez ve Tulmen köyünde otururlar. - Çurufa Aşireti : Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Çuvan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Delikanlı Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Didanlı Aşireti: Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Dinar Aşireti: Merkez ve Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Divan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Dodıkan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Dügerler Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Gajanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Geşan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler. - Hacikan Aşireti: Merkezde otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. HanefiŞafidirler. - Hacı Musa Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. 107 Ahmet Özer; ; Modernleşme ve Güneydoğu, İmge kitabevi, 1.baskı, Ankara, 1998,s.128 - Hadidi Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Halfanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Hartavi (Hırtavi) Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi -Şafidirler. - Hamaventler: Urfa Merkez ve Tulmen Köyünde otururlar. - Hıdrekan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - İzol Aşireti: Siverek ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Karahan Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Karakeçi Aşireti: Siverek, Bozova, Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Ketikanlı Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Kejan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Kırvar Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Kojbinik Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe - Türkçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kusan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kuran ve Guran Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Kuri (Guri) Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kurkanlı (Burkanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kümnakşan (Kumaktan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Lebenci Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Mendan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Merabi Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar. - Mersavi (Mersaflar) Aşireti: Merkezde ve Bozova ve Suruç sınırlarında yer alan köylerde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Meşhur Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Milli Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Milan Aşireti: Karacadağ ve çevresinde oturmaktadırlar. - Mirdis (Mirdasi) Aşireti: Merkez ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Mirdesanlı Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Nasır Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Picanlı (Bijanlı) Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Piyan Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar. - Piranlı Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar. - Reşoan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Sabukanlı (Sebikanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Seyyidan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Sersap Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. - Sinkan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Siyale (Sihale) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Süleymanlar Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Şerkiyan Aşireti: Viranşehir Oğlakçı Dedeköy, Köylerinde, Bozova Yukarı çatak Köyünde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Y ezidi ve Hanefidirler. - Şeddadi Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Şemilyan(Şımıtyan)Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Şerifhan (Surufhan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. HanefiŞafidirler. - Şeyhan (Şeyhanlı) Aşireti: Merkez, Suruç, Siverek ve Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Tammah Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Türkan (Tırkan) Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Ubedan (Übeyyen)∗ Aşireti: Viranşehir ve Aşkale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Yazaran∗ Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar. Sosyo-Ekonomik Profili, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara, 1997. 106 Bu bölümdeki bilgiler Aşiretler Raporu, İstanbul, 1998, Kaynak Yayınları: 242 ve Ahmet Özer; Modernleşme ve Güneydoğu, İmge kitabevi, 1.baskı, Ankara, 1998,s.126’dan derlenmiştir. - Bini Muhammet (Bini Hamat) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Bini Yusuf Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafii- Hanefidirler. - Bini Ubiyt (Hubeyt), Bini Naimi, Binizeyt, Biniecil, Bini Muhammet, Bini Yusuf, İbade, Selemde Aşiretleri: Akçakale, Ceylanpınar – Harran Ovası Suriye sınırı boyunca uzanmakta olan ova köylerinde yaşamaktadırlar. Bu aşiretler arap kökenli aşiretlerdir. Bu aşiretlerin ismi önüne gelen “Bini” kelimesi Arapçada “oğlu” anlamına gelmektedir.107 Arapça ve Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafi’dirler. - Bucak Aşireti: Hilvan ve Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Canbeyli (Canbek) Aşireti: Bozovada otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Cemaldin Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Cümeyle Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Çakallı Aşireti: Merkez İlçe’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Çekeli Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar. - Cebikan (Cemıkan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefişafidirler. - Coşkunlar Aşireti: Urfa Merkez ve Tulmen köyünde otururlar. - Çurufa Aşireti : Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Çuvan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Delikanlı Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Didanlı Aşireti: Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Dinar Aşireti: Merkez ve Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Divan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Dodıkan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Dügerler Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Gajanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Geşan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler. - Hacikan Aşireti: Merkezde otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. HanefiŞafidirler. - Hacı Musa Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. 107 Ahmet Özer; ; Modernleşme ve Güneydoğu, İmge kitabevi, 1.baskı, Ankara, 1998,s.128 51 - Hadidi Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Halfanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Hartavi (Hırtavi) Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi -Şafidirler. - Hamaventler: Urfa Merkez ve Tulmen Köyünde otururlar. - Hıdrekan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - İzol Aşireti: Siverek ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Karahan Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Karakeçi Aşireti: Siverek, Bozova, Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Ketikanlı Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Kejan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Kırvar Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler. - Kojbinik Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe - Türkçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kusan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kuran ve Guran Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Kuri (Guri) Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kurkanlı (Burkanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Kümnakşan (Kumaktan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Lebenci Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler. - Mendan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler. - Merabi Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar. - Mersavi (Mersaflar) Aşireti: Merkezde ve Bozova ve Suruç sınırlarında yer alan köylerde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Meşhur Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Milli Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Milan Aşireti: Karacadağ ve çevresinde oturmaktadırlar. - Mirdis (Mirdasi) Aşireti: Merkez ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Mirdesanlı Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. 52 - Nasır Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Picanlı (Bijanlı) Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Piyan Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar. - Piranlı Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar. - Reşoan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Sabukanlı (Sebikanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Seyyidan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Sersap Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. - Sinkan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Siyale (Sihale) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Süleymanlar Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Şerkiyan Aşireti: Viranşehir Oğlakçı Dedeköy, Köylerinde, Bozova Yukarı çatak Köyünde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Y ezidi ve Hanefidirler. - Şeddadi Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Şemilyan(Şımıtyan)Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler. - Şerifhan (Surufhan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. HanefiŞafidirler. - Şeyhan (Şeyhanlı) Aşireti: Merkez, Suruç, Siverek ve Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler. - Tammah Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Türkan (Tırkan) Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler. - Ubedan (Übeyyen)∗ Aşireti: Viranşehir ve Aşkale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Yazaran∗ Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
fuat tayoğlu 3 yıl önce

çoğu saçmasapan , aynı asiretleri farklı şekilde defalarca yazmış ve bir çok soyadıda aşiret olarak belirtmiş malesef, vede eksik bir çok aşiretler var

Avatar
Bahri burun 3 yıl önce

Kuran aşiretı safi değiller hanefiler

Avatar
Bahri burun 3 yıl önce

Kuran aşireti Şafi değiller Hanefi dır ler

Avatar
Kadriye 3 yıl önce

Dodukan sırf şafi değildirler hanefi ve Türkçe konuşmaktadır
Ve 3-4 kuşak Avrupa'da yaşamaktadır

Avatar
Özcan 3 yıl önce

Dotki Derbuyi keynuyi koseyi memki serkura keçeliya şıgka baliya bunlarida eklemisin bunlarda vandaki milan aşiretselam

Avatar
Mehmet 3 yıl önce

Hani bini yusuf aşireti

Avatar
Viranşehir 3 yıl önce

Badini Şerefi aşireti yazılmamış

Avatar
Mehmet 1 yıl önce

TAMMAH AŞİRETİ AKÇAKALEDE DEĞİLLER CEYLANPINAR VİRANŞEHİR EYÜPKENT TELER